TÁO QUẬY (C13)

TÁO QUẬY (C13)
Toàn Joshua
Hứa Minh Đạt, Nhi Katy, Minh An,...
Hài
05-02-2019
100 phút
Tiếng Việt với phụ đề tiếng Anh
C13 - Phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 13 tuổi

Bộ phim Tết không thể bỏ lỡ với giai thoại hoàn toàn mới về Táo Quân.