KẺ HỦY DIỆT - VẬN MỆNH ĐEN TỐI

KẺ HỦY DIỆT - VẬN MỆNH ĐEN TỐI
Tim Miller
Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes, Diego Boneta
Hành động
01-11-2019
Tiếng Anh với phụ đề Tiếng Việt

Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối - Terminator: Dark Fate. Chào mừng đến với thế giới hậu Ngày Phán Xét.