NA TRA - MA ĐỒNG GIÁNG THẾ (PHỤ ĐỀ) (P)

NA TRA - MA ĐỒNG GIÁNG THẾ (PHỤ ĐỀ) (P)
Yu Yang
Yanting Lv, Joseph, Mo Han, Hao Chen, Qi Lü
Hoạt hình, Thần thoại
17-09-2019
110 phút
Phụ đề Tiếng Việt
P - Phim được phép phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng

Tương truyền có một viên ngọc hội tụ tinh hoa đất trời đã được Nguyên Thủy Thiên Tôn tách làm hai. Một viên Linh Châu khai sinh ra vị anh hùng cứu thế và viên ngọc Ma Hoàn sẽ tạo ra tên Ma Vương gây hại cho nhân gian. Liệu Na Tra có thể tiêu diệt được tên ác ma để đem lại bình yên cho người dân?