LỜI NGUYỀN

LỜI NGUYỀN
Nicolas Pesce
Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho, Lin Shaye, Jacki Weaver
Kinh dị
03-01-2020
Tiếng Anh với phụ đề Tiếng Việt

Một ác ma đầy oán hận nguyền rủa cái chết khủng khiếp nhất đền bất kỳ kẻ nào tiến vào ngôi nhà của nó.