SHAUN THE SHEEP MOVIE - NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH

SHAUN THE SHEEP MOVIE - NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH
Richard Starzak, Will Becher
Justin Fletcher, John Sparkes, Kate Harbour
Hoạt hình
27-09-2019
Tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt

Cừu Shaun & nhóm bạn đã trở lại! Trong hành trình lần này, họ sẽ tìm cách giúp Lula – cô bé ngoài hành tinh đáng yêu trở về nhà.