CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
    - Thông tin cá nhân các tài khoản thành viên của Metiz Cinema được thực hiện trên cơ sở khách hàng tự nguyện cung cấp tại website Metiz Cinema với các nội dung: Họ tên, giới tính, năm sinh, số CMND, địa chỉ, số điện thoại di động, email. 
   - Mục đích thu thập thông tin khách hàng gồm: 
     + Cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng
     + Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ, xác lập giao dịch trên website Metiz Cinema
     + Thực hiện việc quản lý website Metiz: gửi thông tin cập nhật về website, các chương trình khuyến mại, ưu đãi/ tri ân tới khách hàng
     + Bảo đảm quyền lợi của khách hàng khi phát hiện các hành động giả mạo, phá hoại tài khoản, lừa đảo khách hàng
     + Liên lạc, hỗ trợ, giải quyết với khách hàng trong các trường hợp đặc biệt
   - Để tránh nghi ngờ, trong quá trình giao dịch thanh toán tại website Metiz Cinema, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
     - Metiz Cinema chỉ sử dụng thông tin của khách hàng cho các mục đích đã nêu rõ và sẽ thông báo để có được sự đồng ý của khách hàng khi sử dụng với mục đích khác. 
     - Metiz Cinema cam kết sẽ không sử dụng thông tin của khách hàng để gửi quảng cáo, giới thiệu dịch vụ khi chưa được sự cho phép của khách hàng. 
     - Trong trường hợp có sự can thiệp từ Pháp luật, Metiz Cinema buộc phải tuân thủ và cung cấp thông tin dữ liệu khách hàng được yêu cầu. Metiz Cinema hoàn toàn được miễn trừ trách nhiệm liên quan đến bảo mật thông tin. 

3. Thời gian lưu trữ
   Dữ liệu cá nhân cơ bản của khách hàng đăng ký thành viên Metiz Cinema sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện đóng tài khoản.

4. Cách thức điều chỉnh dữ liệu cá nhân
     Để chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống Metiz Cinema, khách hàng phải đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin, dữ liệu cá nhân bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ, email. 

5. Cam kết
     - Mọi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được từ website Metiz Cinema sẽ được lưu giữ an toàn; chỉ có khách hàng mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình bằng tên đăng nhập và mật khẩu do khách hàng chọn.
- Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin, không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng, thông tin giao dịch trực tuyến trên website Metiz Cinema cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật hoặc việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Metiz Cinema cung cấp dịch vụ/ tiện ích cho khách hàng
- Metiz Cinema trong khả năng tốt nhất của mình sẽ cố hết sức bảo vệ cũng như ngăn chặn các hành vi phá hoại, chỉnh sửa trái phép hoặc đánh cắp thông tin của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiểm soát được mọi công nghệ, hình thức, mánh khóe mà đơn vị, cá nhân phá hoại sử dụng; trong trường hợp đó Metiz Cinema sẽ không chịu trách nhiệm với các thiệt hại, mất mát vê thông tin, tài khoản của khách hàng. 
- Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến khách hàng, Metiz Cinema sẽ ngay lập tức thông báo cho khách hàng và trình vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý.
- Đối với các giao dịch trực tuyến được thực hiện thông qua website, Metiz Cinema không lưu trữ thông tin thẻ thanh toán của khách hàng. Thông tin tài khoản, thẻ thanh toán của khách hàng sẽ được các đối tác cổng thanh toán của Metiz bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Khách hàng có nghĩa vụ bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Metiz Cinema sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại, tổn thất (nếu có) do khách hàng không tuân thủ quy định bảo mật này.
- Khách hàng tuyệt đối không được có các hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi dữ liệu của Metiz Cinema. Trong trường hợp Metiz phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán thông tin cá nhân trái phép… Metiz Cinema có quyền chuyển thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.